Ochrana osobných údajov

icon-osobne-udaje.pngSpoločnosť ORIGINAL SLOVAKIA s.r.o. týmto prehlasuje, že všetky osobné údaje a záznamy klientov, ktoré sú poskytované za účelom online objednania tovaru priamo zo stránky www.autobit.sk, sú plne chránené v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov, najmä podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR).
Osobnými údajmi sa rozumejú najmä meno a priezvisko klienta, jeho poštová, doručovacia a e-mailová adresa, telefónne číslo.
Ich spracovanie a využitie je definované v Obchodných podmienkach v bode 9. Ochrana osobných údajov.

© Copyright 2014  ORIGINAL SLOVAKIA s.r.o. Všetky práva vyhradené. web generuje redakčný systém WEB CMS